Menu

Regulamin

Regulamin Park Tour 2016

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta oraz okolicznych parków.
 3. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby pełnoletnie jak również niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

IV. Termin i miejsce.

Start do biegu głównego o godzinie: 11:30.

Start i meta: usytuowane będą w tym samym miejscu.

I bieg: Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana, 21.08.2016 r. (niedziela)

II bieg: Gdynia, Park Kolibki, 08.10.2016 r. (sobota)

III bieg: Wejherowo, Park im. Aleksandra Majkowskiego, 05.11.2016 r. (sobota)

V. Dystans i kategorie wiekowe.

Bieg główny odbędzie się na dystansie 5 km. ( 2 pętle po 2,5 km )

Kategorie:
M – 20 (do 29 lat) K – 20 (do 29 lat)
M – 30 (30 – 39 lat) K – 30 (30 – 39 lat)
M – 40 (40 – 49 lat) K – 40 (40 – 49 lat)
M – 50 (50 – 59 lat) K – 50 (50 – 59lat)
M – 60 (60 – pow. ) K – 60 ( 60 – pow. )
M – OPEN K – OPEN

VI. Pomiar czasu.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
Chip winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończonym biegu.
Brak zwrotu chipa skutkować będzie nieklasyfikowaniem w zawodach.

VII. Zawody dla dzieci i młodzieży.

Program minutowy:

9:20 start dziewczyn i chłopców do 5 lat (2016 – 2011): 500 m
9:40 start dziewczyn i chłopców 6 – 7 lat (2010 – 2009): 500 m
10:00 start dziewczyn i chłopców 8 – 9 lat (2008 – 2007): 500 m
10:20 start dziewczyn i chłopców 10 – 12 lat (2006 – 2004): 1000 m
10:40 start dziewczyn i chłopców 13 – 16 lat (2003 – 2000): 1500 m

Zapisy w rywalizacji dzieci i młodzieży odbywają się w dniu imprezy, w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 5 zł.

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.

VIII. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 11.15 w centrum zawodów.

IX. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe online.

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zawodów, www.parktour.pl.

W formularzu zgłoszeniowym będzie konieczne zaakceptowanie regulaminu zawodów oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty przez panel przelewy24.

Stowarzyszenie Aktywni
ul. Buraczana 8/36
81-587 Gdynia
NIP: 5862293988
nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0400 2830

X. Opłata startowa.

Opłata 20 zł – przy zapisach on-line
Opłata 30 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Karnet 50 zł – za wszystkie 3 biegi

XI. Nagrody.

Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie 3 biegi Park Tour otrzymają specjalnie zaprojektowany, pamiątkowy medal Park Tour, który zostanie wręczony na ostatniej edycji.


Za cały cykl Park Tour 2016 prowadzona jest klasyfikacja generalna, do której wlicza się 2 z 3 najlepszych startów.

Nagradzane będą na ostatniej edycji:
3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej

Po każdym biegu zawodnicy otrzymają słodki poczęstunek oraz wodę do picia.

Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej. Atrakcyjność nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.

Prowadzona będzie klasyfikacja według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 3 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po dwóch startach, to zwycięża osoba która miała lepszy wynik w ostatnim biegu.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi     1 h.30’
 9. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.
  Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.